شش پروژه حل معادله حرارت یک بعدی روش تفاضل محدودبه روش ضمنی و حل ماتریس سه قطری بوجود آمده در متلب به روش مستقیم(معکوس ماتریس)

شش پروژه حل معادله حرارت یک بعدی روش تفاضل محدودبه روش ضمنی و حل ماتریس سه قطری بوجود آمده در متلب به روش مستقیم(معکوس ماتریس)

شش پروژه حل معادله حرارت یک بعدی  روش تفاضل محدودبه روش ضمنی و حل ماتریس سه قطری بوجود آمده در متلب به روش مستقیم(معکوس ماتریس)

شش پروژه با متلب که همگی مشابه هم هستند اما دما های دو سر میله هر شش پروژه و تایم استپ های سه پروژه متفاوت است

میله ای به طول یک  متر که یک سر آن معلوم  و سر دیگر آن نیز معلوم است .با فرض جریان حرارت یک بعدی به روش ضمنی دمای نقاط مجهول را بدست می اورد

ماتریس سه قطری بوجود آمده را به روش ماتریس معکوس در متلب حل می کند و مجهولات را پیدا میکند(دقت بفرمایید برای رسیدن به جواب از معکوس ماتریس استفاده می کنیم یعنی حل مستقیم و از روش هایی مثل تکرار گوس و یا الگوریتم توماس و یا LU استفاده نشده)

هر شش پروژه از روش ماتریس معکوس استفاده می کند

هر پوشه شامل m  فایل متلب بعلاوه کد متلب در ورد و نوت و نمودار به صورت عکس و پی دی اف می باشد

تمام مقادیر از قبیل طول میله،تعداد گره ها ، دمای ابتدا، دمای انتها ، دمای محیط ، مدت زمان کل ، تایم استپ حل و مشخصات فیزیکی قابل تغییرند

اما حتی این کار هم انجام شده و علت شش پروژه شدن نیز همین می باشد

تا این پروژه برای شش نفر قابل استفاده باشد.

اگر قصد یادگیری و آنالیز این برنامه را دارید

کد متلب همین برنامه با انالیز خط به خط را خریداری کنید بهتر است!

بخش cfd سی اف دی را ببینید

(حل معادله حرارت یک بعدی روش تفاضل محدود(میله ای با طول مشخص و دمای دو سر معلوم)

و حل ماتریس سه قطری بوجود آمده در متلب به روش مستقیم(معکوس ماتریس))